*** (kruchość ptaka pod skórą)

Kruchość ptaka pod skórą kiedy dotykasz mocno palcamisą rzeczy które objąćstrach? zamknij dłońpragnienie? otwórz ręce szerokopróbuj pytaj patrzco jestem Co jest wiersz w moich ustach jeżeli w cudzych już kłamieco jestem? strach – otwórz oczy szerokopragnienie – zamknij pod skórą